طرح لایه باز اینفوگرافیک آموزشی

7,500 تومان

اینفوگرافیک آموزشی قابل استفاده در اطلاع رسانی و بیان مفاهیم آموزشی می باشد . این طرح از کيفيت بالایی برخوردار…

طرح لایه باز اینفوگرافیک آنالیز

7,000 تومان 2,800 تومان

اینفوگرافیک آنالیز مناسب برای استفاده در شرکت ها و سازمان ها میباشد. این طرح از کيفيت بالایی برخوردار بوده که…

طرح لایه باز اینفوگرافیک استارتاپی

7,000 تومان

اینفوگرافیک استارتاپی مناسب برای استفاده در رویداد های استارتاپی و کمپ های آموزشی هستند. این طرح از کيفيت بالایی برخوردار…

طرح لایه باز اینفوگرافیک بازار کار

7,000 تومان

اینفوگرافیک بازار کار مناسب برای استفاده در شرکت های خصوصی و فروشگاه های بزرگ میباشد. این طرح از کيفيت بالایی…

طرح لایه باز اینفوگرافیک بازاریابی

7,500 تومان

اینفوگرافیک بازاریابی مناسب برای استفاده جهت جذب مخاطب و آشنایی مشتریان مشاغل مختلف می باشد . این طرح از کيفيت…

طرح لایه باز اینفوگرافیک بازیافت

7,000 تومان

اینفوگرافیک بازیافت مناسب برای استفاده جهت سازمان محیط زیست و سطح شهر می باشد . این طرح از کيفيت بالایی…

طرح لایه باز اینفوگرافیک بورس

7,000 تومان

اینفوگرافیک بورس مناسب برای استفاده در آموزش و تحلیل اطلاعات مربوط به بورس هستند. این طرح از کيفيت بالایی برخوردار…

طرح لایه باز اینفوگرافیک پروژه

7,000 تومان

اینفوگرافیک پروژه مناسب برای استفاده در سمینار کاری و توضیح پروژه های مختلف شرکت و سازمان شما می باشد .…

طرح لایه باز اینفوگرافیک پلاتین

7,000 تومان

اینفوگرافیک پلاتین مناسب برای استفاده در سازمان های مختلف برای توضیح و تفسیر مراحل کاری و پروژه ها می باشد…