طرح لایه باز رزومه اداری CV-1008

7,000 تومان

طرح لایه باز رزومه اداری مناسب برای گزینش های کاری و استخدامی می باشد. رزومه نوشته ای است که پیشینه…

طرح لایه باز رزومه اداری CV-1011

7,000 تومان

طرح لایه باز رزومه اداری مناسب برای معرفی کارمندان می باشد.مسلما همه افراد گاها مجبور می شوند رزومه خود را…

طرح لایه باز رزومه ایده پرداز CV-1018

7,000 تومان

طرح لایه باز رزومه ایده پرداز مناسب برای گزینش های کاری و استخدامی می باشد. رزومه نوشته ای است که…

طرح لایه باز رزومه حرفه ای CV-1005

7,000 تومان

طرح لایه باز رزومه حرفه ای مناسب برای گزینش های کاری و استخدامی می باشد. رزومه نوشته ای است که…

طرح لایه باز رزومه حرفه ای CV-1014

7,000 تومان 2,800 تومان

طرح لایه باز رزومه حرفه ای مناسب برای گزینش های کاری و استخدامی می باشد. رزومه نوشته ای است که…

طرح لایه باز رزومه رسمی CV-1017

7,000 تومان 2,800 تومان

طرح لایه باز رزومه رسمی مناسب برای گزینش های کاری و استخدامی می باشد. رزومه نوشته ای است که پیشینه…

طرح لایه باز رزومه شخصی CV-1007

7,000 تومان

طرح لایه باز رزومه شخصی مناسب برای گزینش های کاری و استخدامی می باشد. رزومه نوشته ای است که پیشینه…

طرح لایه باز رزومه شخصی CV-1009

7,000 تومان

طرح لایه باز رزومه شخصی مناسب برای ارائه برای استخدامی ها می باشد.مسلما همه افراد گاها مجبور می شوند رزومه…

طرح لایه باز رزومه شخصی CV-1010

7,000 تومان

طرح لایه باز رزومه شخصی مناسب برای ارائه برای استخدامی ها می باشد.مسلما همه افراد گاها مجبور می شوند رزومه…