قالب آماده پاورپوینت آژانس مسافرتی PPT-1069

10,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت آژانس مسافرتی مناسب برای اراِئه در حوزه های مسافربری و حمل و نقل می باشد. در این…

قالب آماده پاورپوینت آکادمیک PPT-1033

10,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت آکادمیک مناسب برای اراِئه های دانشجویی و سمینار ها می باشد. استفاده از طرح های مختلف برای…

قالب آماده پاورپوینت آماری PPT-1032

10,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت آماری مناسب برای اراِئه ها نیازمند به تحلیل های متفاوت می باشد. در این پاورپوینت از المان…

قالب آماده پاورپوینت آموزش زبان PPT-1024

10,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت آموزش زبان مناسب برای اراِئه های درسی و مناسب تدریس می باشد. در این مجموعه استثنایی پکیج…

قالب آماده پاورپوینت اداری اجتماعی PPT-1012

10,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت اداری اجتماعی مناسب برای اراِئه و پرزنتیشن های شرکتی می باشد. در این پاورپوینت از انیمیشن های…

قالب آماده پاورپوینت ارز دیجیتال PPT-1014

10,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت ارز دیجیتال مناسب برای اراِئه تاثیر گذار می باشد. در این پاورپوینت از انیمیشن های زیبایی استفاده…

قالب آماده پاورپوینت ارز دیجیتال PPT-1080

10,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت ارزدیجیتال مناسب برای اراِئه حوزه ارز های الکترونیکی از جمله بیت کوین و سایر فناوری های وابسته…

قالب آماده پاورپوینت استارتاپ PPT-1003

10,000 تومان 4,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت استارتاپ مناسب برای اراِئه های پروژه ای و استارتاپی می باشد. در این پاورپوینت از انیمیشن های…

قالب آماده پاورپوینت استارتاپ PPT-1043

10,000 تومان 4,000 تومان

قالب آماده پاورپوینت استارتاپ مناسب برای اراِئه های پروژه ای و استارتاپی می باشد. در این پاورپوینت از انیمیشن های…